Göteborgs stad tar koncernperspektiv

Göteborgs stad är den senaste att kliva in med att mäta hela kommunkoncernens digitala mognad genom DiMiOS. Vi ser fram emot att följa och stötta detta initiativ som följeforskare.

Se här för den film som spelats in för att bistå i spridningen av mätning: https://play.goteborg.se/kortversion-digital-mognad

Sundsvall styr koncernövergripande

Sundsvalls kommun är den senaste i raden av kommuner som tillämpar DiMiOS för hela kommunkoncernen. Vi är glada att se denna typ av användning, och hoppas att det verktyget kommer utgöra ett gott stöd i arbetet.

Vi välkomnar Borås Stad!

Borås stad är den senaste av organisationer som väljer att använda sig av Dimios. Vi välkomnar dem in i gemenskapen och hoppas de får nytta av samarbetet.

Vad behöver forskare göra?

Forskningskonsortiet deltog vid Vattenkraftens FoU dagar med en föreläsning om hur digitalisering ställer nya krav på forskare genom att vissa tidigare antaganden ersätts av nya. Detta kräver en ökad förståelse för hur det digitala är annorlunda.

Allmännyttan och DiMiOS

Som ett led i digitaliseringsarbetet har tio medlemmar i Allmännyttan gått i bräschen och utvärderat DiMiOS som verktyg för att mäta och följa upp digital mognad. Vid ett seminarium presenterades och diskuterades resultat, samt hur detta kan bli en del av Allmännyttans digitaliseringsarbete framgent.

Debattartikel i Dagens Samhälle

Jakten på en nationell digital infrastruktur går vidare, nu senast i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Innovationsveckan

Forskningskonsortiet deltar 8 oktober i ett seminarium med AllAgeHub på temat vilken roll innovation spelar i offentlig digitalisering. Vi ser fram emot en spännande diskussion.

 

Välkommen Falun!

Forskningskonsortiet välkomnar Falun kommun till gemenskapen! Vi ser fram emot att ni får nytta av samarbetet!

Tranemo kommuns digitalisering

Forskningskonsortiet presenterade grunderna i DiMiOS och deltog i en diskussion om hur en evidensbaserad modell kan bidra till en meningsfull dialog kring digitalisering.

Innovation på Kronofogden

Forskningskonsortiet deltog med en lunchdragning kring innovation kopplat till offentlig digitalisering. Aspekter som styrning, slack och skugginnovation berördes.

Malmö stads digitalisering

Forskningskonsortiet presenterade grunderna i DiMiOS och den senaste statusrapporten för delar av Malmö stads digitaliseringsteam. Diskussionen fokuserade på hur mätning och uppföljning av förutsättningarna för digitalisering kan stötta i fortsatt digitalisering.

Göteborg stads transformation

Forskningskonsortiet har fått i uppdrag att genom forskning stötta Göteborg stad i digital transformation, med särskilt fokus på styrning och ledning. Vi kommer återkommande att kommunicera generaliserbara resultat via konsortiets hemsida.

Kommunmarknaden Finland

Forskningskonsortiet presenterade grunderna för DiMiOS och den senaste statusrapporten vid ett seminarium på den årliga Kommunmarknaden, Finlands motsvarighet till Offentliga rummet. Presentationen togs emot väl, och diskussionen fokuserade mycket på likheter och skillnader mellan kommuner i Sverige och Finland.

Burlövs digitalisering

Forskningskonsortiet presenterade grunderna för DiMiOS och diskuterade hur man som kommun bör ställa sig till ökande krav på digitalisering av verksamheten.

Swedac myndighetsdag

Forskningskonsortiet presenterade modellen för digital mognad samt statusrapporten för nuläget i Sverige samt diskuterade återkommande brister i offentlig sektors digitalisering.

Intervju i Studio Ett

Johan Magnusson från forskningskonsortiet intervjuades tillsammans med digitaliseringsminister Anders Ygeman i Studio Ett (P1) kring läget för offentlig digitalisering.

Välkommen Stockholm Hamn!

Stockholm Hamn AB är det senaste av kommunalt ägda bolag att ansluta sig till konsortiet och använda DiMiOS. Vi välkomnar dem in i gemenskapen och önskar dem all nytta!

Halmstad styr koncernövergripande

Halmstad kommun är först ut med att lyfta mätning och uppföljning till koncernnivån, genom att inte bara mäta i förvaltningar utan också i kommunens bolag. Vi ser fram emot att följa detta framgent och hälsar alla organisationer välkomna till forskningskonsortiet.

Vi välkomnar Kumla!

Kumla kommun är den senaste i raden offentliga organisationer som ansluter sig till forskningskonsortiet och använder DiMiOS. Vi hoppas att de finner nytta i samarbetet, och ser fram emot fantastiska resultat!

Seminarium digitala investeringar

Tillsammans med AllAgeHub i Göteborg kommer vi att presentera resultat och rekommendationer från forskningen 28 maj. Fokus ligger på hur kommuner bör agera i relation till att finansiera digitalisering med investeringsmedel. För vidare information, se https://allagehub.se/investeringsbudget_som_verktyg/. Seminariet är öppet för alla. Filmen som seminariet utgick ifrån finns tillgänglig via https://play.gu.se/media/t/0_3p0ys5b7.

Statusrapport Digital Mognad 2020

Nu är resultatet från senaste mätningen här: Sverige ökar sin digitala mognad med sex procentenheter! Otroligt kul att se. För vidare analys och rapporten, se här.

Ny vetenskaplig artikel

Forskningen vid konsortiet har publicerat en ny artikel kring skugg-innovation inom svenska myndigheter. Artikeln är publicerad i European Journal of Information Systems. Ni finner artikeln via Rapporter.

Vi välkomnar Nykvarns Kommun

Nykvarn är den senaste i serien kommuner som ansluter sig till forskningskonsortiet. Vi välkomnar dem till gemenskapen och hoppas att de finner nytta i DiMiOS och den forskning som bedrivs.

Ny rapport om digitala investeringar

Forskningskonsortiet har nu publicerat den första rapporten från det pågående projektet med Sundsvalls kommun. Rapporten berör hur kommuner behöver utöka användningen av investeringsinstrumentet för att finansiera digital infrastruktur. Ni finner rapporten och en debattartikel via Rapporter.

Vi välkomnar Örebro!

Örebro är den sista i raden organisationer som ansluter sig till forskningskonsortiet. Vi välkomnar dem varmt in i gemenskapen.

Vi välkomnar Hörby!

Hörby är den senaste av kommuner att ansluta sig till forskningskonsortiet och börja använda DiMiOS. Varmt välkomna!