En våg av nya medlemmar!

Vi välkomnar Askersund, Arvika, Bengtsfors, Burlöv, Tjörn, Heby, Höganäs, Huddinge, Hultsfred, Höör, Landskrona, Markaryd, Säffle, Järfälla, Knivsta, Köping, Ljusdal, Lycksele, Nynäshamn, Sandviken, Stenungsund, Säter, Trollhättan, Ulricehamn, Umeå, Uppvidinge, Uppsala, Vilhelmina, Täby, Vännäs, Åre, Årjäng, Ängelholm, Ödeshög, Öckerö och Danderyd som de senaste i raden kommuner som ansluter sig till forskningskonsortiet! Välkomna ombord!

Välkommen Region Västerbotten

Vi välkomnar Region Västerbotten som den senaste i raden regioner som ansluter sig till forskningskonsortiet.

Nytt verktyg i sandlådan!

Med hjälp av Appademin vid GU har vi skapat en lösning där organisationer kan se hur mycket digital kompetens de rekryterat sedan 2006. Vi hoppas tjänsten används för att stödja strategisk dialog kring rekrytering och digitalisering. Se vidare här.

Vi välkomnar Kustbevakningen!

Kustbevakningen är den senaste i raden myndigheter som ansluter sig till forskningskonsortiet genom DiMiOS. Vi välkomnar dem ombord (!) och önskar all lycka.

Ny guide till DiMiOS

Dimatech har skapat en detaljerad guide som fungerar som stöd för administratörer som skall arbeta med DiMiOS. Ni finner guiden här.

Vi presenterar Sandlådan!

Forskningskonsortiet har inlett ett samarbete med Appademin vid Göteborgs universitet där forskningsingenjörer arbetar för att stärka nyttiggörandet av konsortiets underliggande data. Målsättningen är att tillgängliggöra analysmöjligheter för att stärka ändamålsenlig digitalisering.

Först ut är en lösning där man kan se individuella kommuners digitaliseringsstrategier på basis av en tidigare studie. Vi kommer att fortsätta arbetet med att skapa fler lösningar framåt.

 

Välkomna Region Uppsala

Region Uppsala är den senaste i raden regioner som ansluter sig till forskningskonsortiet. Vi önskar allt gott!

Välkomna Mölndal Stad!

Forskningskonsortiet välkomnar Mölndal stad och önskar allt gott i framtida användning av DiMiOS!

Vi välkomnar Region Värmland!

Region Värmland är den senaste i raden regioner som ansluter sig till forskningskonsortiet. Vi välkomnar dem och önskar all lycka i användningen av DiMiOS.

Vi välkomnar Malmö Stad!

Malmö Stad är den senaste i raden kommuner som ansluter sig till forskningskonsortiet. Vi önskar dem allt väl med DiMiOS!

Vi välkomnar Svenska institutet!

Svenska institutet är den senaste myndighet att ansluta sig till forskningskonsortiet. Vi välkomnar dem varmt!

Vi välkomnar Kraftringen!

Kraftringen AB är det senaste kommunalt ägda bolag som ansluter sig till konsortiet. Vi välkomnar dem och önskar lycka till!

Vi välkomnar Bolagsverket!

Bolagsverket är den senaste i raden myndigheter som ansluter sig till forskningskonsortiet! Vi välkomnar dem ombord!

Välkommen Upplands-Bro!

Upplands-bro kliver in som den senaste i raden kommuner i forskningskonsortiet. Vi välkomnar dem med öppna armar och önskar lycka till!

Välkommen BTH!

Blekinge Tekniska Högskola är den senaste organisationen av typ myndighet att ansluta sig till konsortiet. Vi välkomnar dem ombord och önskar lycka till!

Välkommen Tranemo!

Tranemo kommun kliver in i och börjar använda DiMiOS! Vi önskar dem allt gott!

Vi välkomnar Falkenberg!

Falkenberg kliver in i forskningskonsortiet, och vi önskar dem både välkomna ombord och lycka till med DiMiOS!

Välkommen Jordbruksverket!

Jordbruksverket är den senaste i raden av myndigheter att ansluta sig till forskningskonsortiet. Välkommen ombord!

Välkommen Trelleborg!

Trelleborg ansluter sig som den senaste i raden av kommuner. Vi önskar dem lycka till och ser fram emot att lära oss massor!

Välkommen Domstolsverket!

Domstolsverket är den senaste av myndigheten som går in i forskningskonsortiet. Vi önskar dem lycka till och ser fram emot ett gott samarbete.

Välkommen Luleå!

Som den hittills nordligaste medlemmen i forskningskonsortiet välkomnar vi Luleå kommun. Vi hoppas att ni kommer att finna en stor nytta i DiMiOS och i det arbete som bedrivs inom ramen för forskningskonsortiet.

Välkommen Kinda kommun!

Vi välkomnar Kinda kommun som den senaste medlemmen i forskningskonsortiet. Välkomna ombord!

Välkommen Universitetskanslerämbetet!

Unievrsitetskanslerämbetet är den senaste i raden myndigheter som väljer att ansluta sig till forskningskonsortiet och börjar använda DiMiOS. Vi önskar dem lycka till!

Forskningssamarbete med GU

Forskningskonsortiet har inlett ett nytt forskningssamarbete med Göteborgs universitet. Samarbetet innefattar en studie för att titta på universitetets styrmodell och hur denna lever upp till att vara effektiv och ändamålsenlig för verksamhetens digitalisering.

Välkommen Varberg!

Varberg kliver in i gemenskapen och vi önskar dem all lycka till!

Vi välkomnar Lerum!

Lerum är den senaste i raden av kommuner som ansluter sig till forskningskonsortiet och använder DiMiOS. Vi hoppas de trivs i gemenskapen och att de får nytta av verktyget!

Forskningssamarbete med VGR

Forskningskonsortiet har inlett ett forskningssamarbete med VGR som innefattar finansiering av stödforskning och en industridoktorand. Tanken är att genom ny kunskap stötta verksamheten i den digitala transformationen. Vi ser fram emot att dela med oss av denna kunskap brett och att vi kan bidra till en positiv utveckling.

Göteborgs stad tar koncernperspektiv

Göteborgs stad är den senaste att kliva in med att mäta hela kommunkoncernens digitala mognad genom DiMiOS. Vi ser fram emot att följa och stötta detta initiativ som följeforskare.

Se här för den film som spelats in för att bistå i spridningen av mätning: https://play.goteborg.se/kortversion-digital-mognad

Sundsvall styr koncernövergripande

Sundsvalls kommun är den senaste i raden av kommuner som tillämpar DiMiOS för hela kommunkoncernen. Vi är glada att se denna typ av användning, och hoppas att det verktyget kommer utgöra ett gott stöd i arbetet.

Vi välkomnar Borås Stad!

Borås stad är den senaste av organisationer som väljer att använda sig av Dimios. Vi välkomnar dem in i gemenskapen och hoppas de får nytta av samarbetet.

Vad behöver forskare göra?

Forskningskonsortiet deltog vid Vattenkraftens FoU dagar med en föreläsning om hur digitalisering ställer nya krav på forskare genom att vissa tidigare antaganden ersätts av nya. Detta kräver en ökad förståelse för hur det digitala är annorlunda.

Allmännyttan och DiMiOS

Som ett led i digitaliseringsarbetet har tio medlemmar i Allmännyttan gått i bräschen och utvärderat DiMiOS som verktyg för att mäta och följa upp digital mognad. Vid ett seminarium presenterades och diskuterades resultat, samt hur detta kan bli en del av Allmännyttans digitaliseringsarbete framgent.

Debattartikel i Dagens Samhälle

Jakten på en nationell digital infrastruktur går vidare, nu senast i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Innovationsveckan

Forskningskonsortiet deltar 8 oktober i ett seminarium med AllAgeHub på temat vilken roll innovation spelar i offentlig digitalisering. Vi ser fram emot en spännande diskussion.

 

Välkommen Falun!

Forskningskonsortiet välkomnar Falun kommun till gemenskapen! Vi ser fram emot att ni får nytta av samarbetet!

Tranemo kommuns digitalisering

Forskningskonsortiet presenterade grunderna i DiMiOS och deltog i en diskussion om hur en evidensbaserad modell kan bidra till en meningsfull dialog kring digitalisering.

Innovation på Kronofogden

Forskningskonsortiet deltog med en lunchdragning kring innovation kopplat till offentlig digitalisering. Aspekter som styrning, slack och skugginnovation berördes.

Malmö stads digitalisering

Forskningskonsortiet presenterade grunderna i DiMiOS och den senaste statusrapporten för delar av Malmö stads digitaliseringsteam. Diskussionen fokuserade på hur mätning och uppföljning av förutsättningarna för digitalisering kan stötta i fortsatt digitalisering.

Göteborg stads transformation

Forskningskonsortiet har fått i uppdrag att genom forskning stötta Göteborg stad i digital transformation, med särskilt fokus på styrning och ledning. Vi kommer återkommande att kommunicera generaliserbara resultat via konsortiets hemsida.

Kommunmarknaden Finland

Forskningskonsortiet presenterade grunderna för DiMiOS och den senaste statusrapporten vid ett seminarium på den årliga Kommunmarknaden, Finlands motsvarighet till Offentliga rummet. Presentationen togs emot väl, och diskussionen fokuserade mycket på likheter och skillnader mellan kommuner i Sverige och Finland.

Burlövs digitalisering

Forskningskonsortiet presenterade grunderna för DiMiOS och diskuterade hur man som kommun bör ställa sig till ökande krav på digitalisering av verksamheten.

Swedac myndighetsdag

Forskningskonsortiet presenterade modellen för digital mognad samt statusrapporten för nuläget i Sverige samt diskuterade återkommande brister i offentlig sektors digitalisering.

Intervju i Studio Ett

Johan Magnusson från forskningskonsortiet intervjuades tillsammans med digitaliseringsminister Anders Ygeman i Studio Ett (P1) kring läget för offentlig digitalisering.

Välkommen Stockholm Hamn!

Stockholm Hamn AB är det senaste av kommunalt ägda bolag att ansluta sig till konsortiet och använda DiMiOS. Vi välkomnar dem in i gemenskapen och önskar dem all nytta!

Halmstad styr koncernövergripande

Halmstad kommun är först ut med att lyfta mätning och uppföljning till koncernnivån, genom att inte bara mäta i förvaltningar utan också i kommunens bolag. Vi ser fram emot att följa detta framgent och hälsar alla organisationer välkomna till forskningskonsortiet.

Vi välkomnar Kumla!

Kumla kommun är den senaste i raden offentliga organisationer som ansluter sig till forskningskonsortiet och använder DiMiOS. Vi hoppas att de finner nytta i samarbetet, och ser fram emot fantastiska resultat!

Seminarium digitala investeringar

Tillsammans med AllAgeHub i Göteborg kommer vi att presentera resultat och rekommendationer från forskningen 28 maj. Fokus ligger på hur kommuner bör agera i relation till att finansiera digitalisering med investeringsmedel. För vidare information, se https://allagehub.se/investeringsbudget_som_verktyg/. Seminariet är öppet för alla. Filmen som seminariet utgick ifrån finns tillgänglig via https://play.gu.se/media/t/0_3p0ys5b7.

Statusrapport Digital Mognad 2020

Nu är resultatet från senaste mätningen här: Sverige ökar sin digitala mognad med sex procentenheter! Otroligt kul att se. För vidare analys och rapporten, se här.

Ny vetenskaplig artikel

Forskningen vid konsortiet har publicerat en ny artikel kring skugg-innovation inom svenska myndigheter. Artikeln är publicerad i European Journal of Information Systems. Ni finner artikeln via Rapporter.

Vi välkomnar Nykvarns Kommun

Nykvarn är den senaste i serien kommuner som ansluter sig till forskningskonsortiet. Vi välkomnar dem till gemenskapen och hoppas att de finner nytta i DiMiOS och den forskning som bedrivs.

Ny rapport om digitala investeringar

Forskningskonsortiet har nu publicerat den första rapporten från det pågående projektet med Sundsvalls kommun. Rapporten berör hur kommuner behöver utöka användningen av investeringsinstrumentet för att finansiera digital infrastruktur. Ni finner rapporten och en debattartikel via Rapporter.

Vi välkomnar Örebro!

Örebro är den sista i raden organisationer som ansluter sig till forskningskonsortiet. Vi välkomnar dem varmt in i gemenskapen.

Vi välkomnar Hörby!

Hörby är den senaste av kommuner att ansluta sig till forskningskonsortiet och börja använda DiMiOS. Varmt välkomna!