Forskningskonsortiet utvecklar kontinuerligt nya verktyg för att möjliggöra nyttiggörandet av forskningsresultat och ändamålsenlig digitalisering.