Vitbok DiMiOS

Sammanfattning av hur DiMiOS bör användas för att mäta och följa upp digital mognad inom offentlig sektor.