Vad är alternativkostnaden av digitalt först?

Bevisbördan för digitalisering faller alltid på de som vill, aldrig på de som vidmakthåller rådande ordning. Hur bör vi arbeta med alternativkostnad?