Sveriges kommuners digitaliseringsstrategier

I denna rapport analyseras landets samtliga kommuners mål- och resursplaner utifrån perspektivet att sättet digitalisering mål- och resurssätts kan likställas med den faktiska digitaliseringsstrategin. Resultaten visar att 1,7 miljoner invånare lever i en kommun som antingen inte mål- och/eller resurssätter digitalisering, eller som uteslutande ser digitalisering som ett sätt att driva intern effektivitet. Rapporten presenterades även vid ett seminarium vid MDH.