Strategiska optioner i kommunal digitalisering

Sveriges kommuner står inför stora utmaningar. Samtidigt saknar många kommuner den koncernstyrning och det vi-tänkande som krävs för att ställa om och arbeta som en kommun. Silofieringen gör att förvaltningarna och kommunala bolag saknar empati inför varandras problem. Trollhättan står inför att styra de samlade utvecklingsresurserna bort från enskilda stuprör och mot organisationens förvaltningsövergripande utmaningar. Rapporten ger sju rekommendationer för ökad takt och effekthemtagning i omställningen.