Presentation av Statusrapport 2020

Statusrapport Digital Mognad 2020 visar på en tydlig förbättring av digital mognad i offentlig sektor. Föreläsningen presenterar resultaten på ett övergripligt sätt.