Hur offentlig digitalisering motverkas

I Jwan Khisro’s avhandling lyfts tre mekanismer som direkt motverkar hållbar och ändamålsenlig digitalisering i offentlig sektor. Mekanismerna är kopplade till IT-styrning, finansieringsmodeller och digital infrastruktur, och avhandlingen bygger på studier vid Länsstyrelserna och Sundsvalls kommun.