Hur ledning motverkar digitalisering

I en vetenskaplig studie av återkommande mönster i hur ledning motverkar digitalisering identifieras “frikoppling” som en fallgrop. Studien presenterar fyra strategier som organisationer använder för att frikoppla det digitala från verksamheten för att undvika förändring. Vi presenterar också mot-strategier vi ser växa fram.