Hur kan vi visualisera digital mognad?

För att säkerställa handlingsbarhet från mätning krävs en tydlig visualisering. Rapporten till Regeringskansliet beskriver designval för det som sedan blev DiMiOS.