Hur kan vi mäta och styra digital mognad?

För att uppnå ändamålsenlig digitalisering krävs att vi utgår från evidensbaserad kunskap. Rapporten till Regeringskansliet presenterar grunderna i DiMiOS.