Hur kan vi integrera styrningen av digitalisering?

Organisationer tenderar att hantera digitalisering frikopplat från existerande verksamhet. Rapporten innehåller resultatet från en studie genomförd med Eskilstuna kommun, fokuserad på integrerad styrning av digitalisering. Rapporten presenterar konkreta rekommendationer kring hur aspekter som portföljstyrning, förvaltningsstyrning och verksamhetsutveckling kan integreras i verksamheten.