Hur hotar RPA ändamålsenlig digitalisering?

I takt med att RPA blir mer och mer legio inom sektorn bör vi vara medvetna om nedsidan.