Hur digital infrastruktur begränsar digitalisering

Baserat på en tidigare studie kring digital infrastruktur i kommuner har vi nu publicerat en vetenskaplig artikel i Transforming Government: Practice, People and Policy. Artikeln är en analys av hur stabilitet kontra flexibilitet i infrastruktur begränsar såväl effektivitet som innovation.