Hur bör vi använda investeringsverktyget?

Rapporten redogör för en studie från Sundsvalls kommun. Forskarna lyfter fram konkreta principer för hur investeringsverktyget bör användas för ändamålsenlig digitalisering.