Vi välkomnar Örebro!

Örebro är den sista i raden organisationer som ansluter sig till forskningskonsortiet. Vi välkomnar dem varmt in i gemenskapen.