Vi välkomnar Malmö Stad!

Malmö Stad är den senaste i raden kommuner som ansluter sig till forskningskonsortiet. Vi önskar dem allt väl med DiMiOS!