Vi välkomnar Hörby!

Hörby är den senaste av kommuner att ansluta sig till forskningskonsortiet och börja använda DiMiOS. Varmt välkomna!