Vi välkomnar Bolagsverket!

Bolagsverket är den senaste i raden myndigheter som ansluter sig till forskningskonsortiet! Vi välkomnar dem ombord!