Vi presenterar Sandlådan!

Forskningskonsortiet har inlett ett samarbete med Appademin vid Göteborgs universitet där forskningsingenjörer arbetar för att stärka nyttiggörandet av konsortiets underliggande data. Målsättningen är att tillgängliggöra analysmöjligheter för att stärka ändamålsenlig digitalisering.

Först ut är en lösning där man kan se individuella kommuners digitaliseringsstrategier på basis av en tidigare studie. Vi kommer att fortsätta arbetet med att skapa fler lösningar framåt.