Två nya utbildningar med GR

Forskningskonsortiet kommer att leverera två uppdragsutbildningar via GU tillsammans med GöteborgsRegionen under första halvan av 2022. Vi vet sedan innan att kurserna är uppskattade av deltagarna och att de leder till konkret handling vid sidan av ökad kunskap. Vi ser fram emot att träffa er via dessa kurser!

Att leda kontinuerlig digital transformation –för chefer och strateger | Göteborgsregionen (GR) (goteborgsregionen.se)

Att leda kontinuerlig digital transformation – för kommunledningen | Göteborgsregionen (GR) (goteborgsregionen.se)