Swedac myndighetsdag

Forskningskonsortiet presenterade modellen för digital mognad samt statusrapporten för nuläget i Sverige samt diskuterade återkommande brister i offentlig sektors digitalisering.