Riktad satsning Äldreomsorgen

Äldreomsorgen utgör en absolut kärna i välfärden, och denna kärna kommer bli än mer viktig framgent givet samhällets utveckling. Samtidigt som personalförsörjning inom äldreomsorgen utgör en enorm utmaning pekar flera studier på arbetsmiljörelaterade problem och missriktad styrning resulterande i rekryteringssvårigheter, höga sjuktal och hög personalomsättning. Satsningar på digitalisering har uppvisat såväl positiva som negativa effekter inom äldreomsorgen. Forskningskonsortiet Digital Förvaltning gör nu en riktad satsning på hemtjänsten för att identifiera hur digitalisering kan bidra till att stärka förutsättningarna för en hållbar äldreomsorg och möta de identifierade utmaningarna. Vi kommer titta på såväl positiva som negativa konsekvenser av digitalisering för att komma fram till tydliga rekommendationer hur digitalisering kan bidra till att främja äldreomsorgens attraktionskraft som arbetsgivare. Vi hoppas genom detta kunna bidra till att rädda en kritisk del av välfärden och välkomnar alla kontakter med individer intresserade i frågan.