Nytt verktyg i sandlådan!

Med hjälp av Appademin vid GU har vi skapat en lösning där organisationer kan se hur mycket digital kompetens de rekryterat sedan 2006. Vi hoppas tjänsten används för att stödja strategisk dialog kring rekrytering och digitalisering. Se vidare här.