Malmö stads digitalisering

Forskningskonsortiet presenterade grunderna i DiMiOS och den senaste statusrapporten för delar av Malmö stads digitaliseringsteam. Diskussionen fokuserade på hur mätning och uppföljning av förutsättningarna för digitalisering kan stötta i fortsatt digitalisering.