Forskningssamarbete med GU

Forskningskonsortiet har inlett ett nytt forskningssamarbete med Göteborgs universitet. Samarbetet innefattar en studie för att titta på universitetets styrmodell och hur denna lever upp till att vara effektiv och ändamålsenlig för verksamhetens digitalisering.