Burlövs digitalisering

Forskningskonsortiet presenterade grunderna för DiMiOS och diskuterade hur man som kommun bör ställa sig till ökande krav på digitalisering av verksamheten.