Besök från Palestinas regering

Forskningskonsortiet har stått värd för sitt första regeringsbesök. Under två dagar har Palestinas motsvarighet till civilminister, ordförande i SKR, kommuninvest tillsammans med borgmästare och andra ledare fått ta del av forskningsresultaten från konsortiet. Det övergripande intrycket var mycket positivt, och nu kommer Palestina att omsätta de lärdomar som svenska offentliga organisationer gjort under de senaste åren. Forskningskonsortiet ser nu fram emot att nu motta representanter från andra regeringar.