Forskningskonsortiet utvecklar kontinuerligt nya initiativ för att möjliggöra nyttiggörandet av forskningsresultat och ändamålsenlig digitalisering.