Offentlig sektor står inför betydande utmaningar kopplade till demografiska förändringar och kompetensförsörjning. Som ett led i att stärka offentlig sektor omställning initierar SCDI en satsning på en forskarskola kring offentlig digitalisering. Målsättningen är att bidra till en skalning av forskningen bedriven vid Forskningskonsortiet Digital Förvaltning, ökad integration av forskningen för nytta i verksamhet samt säkerställandet av kompetensförsörjning inom offentlig digitalisering.

Under september antogs tretton samverkansdoktorander till forskarskolan. Doktoranderna kommer att arbeta målmedvetet med studier och författande av rapporter och vetenskapliga artiklar. Vi kommer fortlöpande att kommunicera forskningsresultat via hemsidan, samt inom kort även presentera doktoranderna här.