Behovet av en nationell digital infrastruktur

I bristen på en nationell digital infrastruktur uteblir den effekt av digitalisering vi har som målsättning. I denna föreläsning lyfts fyra återkommande fel i sättet vi idag styr offentlig digitalisering och rekommendationer presenteras för att åtgärda dessa fel. Föreläsningen bygger på pågående forskning kring digital infrastruktur med bl.a. Sundsvalls kommun.

Fler rapporter

2020-10-22

Kommunens digitala arv

2020-10-18

Ökad krismedvetenhet i regionerna

2020-10-11

Nyckeltal och dess omsättningshastighet

2020-10-07

Innovation och offentlig digitalisering

Nyheter

2021-01-04

Välkommen Trelleborg!

2020-12-22

Välkommen Domstolsverket!

2020-12-22

Välkommen Luleå!

2020-12-15

Välkommen Kinda kommun!

2020-12-01

Välkommen Universitetskanslerämbetet!

Digital Mognad i Sverige

DiMiOS har använts av en uppsjö olika organisationer inom offentlig sektor.

DiMiOS

Bredband är inte digitalisering.

Aktuell genomsnittlig digital mognad

Offentlig sektor

47%

Myndighet

33%

Kommun

48%

Region

47%

Övriga

59%

En kort introduktion till DiMiOS

Statusrapport Digital mognad 2020