Hur offentlig digitalisering motverkas

I Jwan Khisro’s avhandling lyfts tre mekanismer som direkt motverkar hållbar och ändamålsenlig digitalisering i offentlig sektor. Mekanismerna är kopplade till IT-styrning, finansieringsmodeller och digital infrastruktur, och avhandlingen bygger på studier vid Länsstyrelserna och Sundsvalls kommun.

Fler rapporter

2022-06-02

Statusrapport 2022

2022-04-12

Sveriges Regioners Digitaliseringsstrategier

2022-03-30

Hur integreras hållbarhetsmål i digitalisering?

2022-01-12

Kommunens styrningsmässiga utmaningar

Nyheter

2022-06-01

Besök från Palestinas regering

2022-05-09

En våg av nya medlemmar!

2022-04-16

Portföljstyrning, digitaliseringsstrategi och nationell strategi

2022-04-08

Ny omgång av Att leda digital transformation

2022-03-24

Forskarskola för offentlig digitalisering

Digital Mognad i Sverige

DiMiOS har använts av en uppsjö olika organisationer inom offentlig sektor.

DiMiOS

Bredband är inte digitalisering.

Aktuell genomsnittlig digital mognad

Offentlig sektor

51%

Myndighet

48%

Kommun

51%

Region

50%

Övriga

59%

En kort introduktion till DiMiOS

Statusrapport Digital mognad 2022