Hur kan vi samarbeta?

I en av våra senaste vetenskapliga artiklar analyserar vi hur samarbetet inom SCDI växt fram och vad som utmärker de samarbeten som blir mest värdefulla. Artikeln belyser hur samarbetet skapar integrativa förmågor för de involverade organisationerna.

Fler rapporter

2021-06-01

Sveriges kommuners digitaliseringsstrategier

2021-05-26

Statusrapport 2021

2021-05-03

Digitaliseringsstrategin i kommunens egna ord

2021-04-25

När effektivitet hindrar innovation

Nyheter

2021-06-09

Välkomna Mölndal Stad!

2021-06-03

Vi välkomnar Region Värmland!

2021-05-22

Vi välkomnar Malmö Stad!

2021-03-11

Vi välkomnar Svenska institutet!

2021-03-10

Vi välkomnar Kraftringen!

Digital Mognad i Sverige

DiMiOS har använts av en uppsjö olika organisationer inom offentlig sektor.

DiMiOS

Bredband är inte digitalisering.

Aktuell genomsnittlig digital mognad

Offentlig sektor

48%

Myndighet

46%

Kommun

48%

Region

45%

Övriga

59%

En kort introduktion till DiMiOS

Statusrapport Digital mognad 2021