När effektivitet hindrar innovation

I en studie av en stor fordonstillverkare identifierade vi grunderna för hur effektivitet motverkar innovation. Lärdomen ligger i förslag på hur vi kan designa organisationer för att möjliggöra en ändamålsenlig balans som säkerställer hållbar framgång för organisationen.

Fler rapporter

2021-06-01

Sveriges kommuners digitaliseringsstrategier

2021-05-26

Statusrapport 2021

2021-05-03

Digitaliseringsstrategin i kommunens egna ord

2021-04-25

Hur kan vi samarbeta?

Nyheter

2021-07-14

Välkomna Region Uppsala

2021-06-24

En våg av nya medlemmar!

2021-06-09

Välkomna Mölndal Stad!

2021-06-03

Vi välkomnar Region Värmland!

2021-05-22

Vi välkomnar Malmö Stad!

Digital Mognad i Sverige

DiMiOS har använts av en uppsjö olika organisationer inom offentlig sektor.

DiMiOS

Bredband är inte digitalisering.

Aktuell genomsnittlig digital mognad

Offentlig sektor

48%

Myndighet

46%

Kommun

48%

Region

45%

Övriga

59%

En kort introduktion till DiMiOS

Statusrapport Digital mognad 2021