Digital Förvaltning

Vid det andra seminariet i vår serie lyftes resultat från två studier där vi analyserat digitaliseringsstrategier i kommuner och regioner. Representanter från VGR och Mölndal stad deltog med reflektioner kring resultat och  rekommendationer. Seminariet arrangerades i samarbete med SKR.

Fler rapporter

2023-01-04

Seminarium: Styrningsarvet

2022-11-24

Analys av kommuners öppna fakturadata

2022-11-22

Seminarium: Hållbarhetsmål

2022-11-21

Seminarium: Integrerad styrning

2022-11-02

Seminarium: Digitaliseringsstrategier

Nyheter

2022-09-23

Välkommen Region Skåne!

2022-09-05

Vi välkomnar Region Kalmar Län!

2022-07-04

Vi välkomnar Region Jämtland Härjedalen

2022-06-30

En våg av nya medlemmar!

2022-06-01

Besök från Palestinas regering

Digital Mognad i Sverige

DiMiOS har använts av en uppsjö olika organisationer inom offentlig sektor.

DiMiOS

Bredband är inte digitalisering.

Aktuell genomsnittlig digital mognad

Offentlig sektor

51%

Myndighet

48%

Kommun

51%

Region

50%

Övriga

59%

En kort introduktion till DiMiOS

Statusrapport Digital mognad 2022