Sveriges kommuners digitaliseringsstrategier

I denna rapport analyseras landets samtliga kommuners mål- och resursplaner utifrån perspektivet att sättet digitalisering mål- och resurssätts kan likställas med den faktiska digitaliseringsstrategin. Resultaten visar att 1,7 miljoner invånare lever i en kommun som antingen inte mål- och/eller resurssätter digitalisering, eller som uteslutande ser digitalisering som ett sätt att driva intern effektivitet. Rapporten presenterades även vid ett seminarium vid MDH.

Fler rapporter

2021-10-28

Vi lanserar DIOS!

2021-09-30

Hur digital infrastruktur begränsar digitalisering

2021-09-21

Hur ledning motverkar digitalisering

2021-05-26

Statusrapport 2021

Nyheter

2021-11-25

Välkommen Region Östergötland!

2021-11-25

En våg av nya medlemmar!

2021-11-03

Användarguide för DIOS

2021-10-20

Ludvika styr koncernövergripande

2021-09-29

Välkommen Region Västerbotten

Digital Mognad i Sverige

DiMiOS har använts av en uppsjö olika organisationer inom offentlig sektor.

DiMiOS

Bredband är inte digitalisering.

Aktuell genomsnittlig digital mognad

Offentlig sektor

48%

Myndighet

46%

Kommun

48%

Region

45%

Övriga

59%

En kort introduktion till DiMiOS

Statusrapport Digital mognad 2021