Digitaliseringsstrategin i kommunens egna ord

Forskningskonsortiet har i tidigare rapporter studerat Sundsvalls kommuns digitaliseringsarbete. Via denna film, presenterad som del av den nationella skalningen av DiMiOS, berättar Jari Kopponen från kommunen om hur de arbetar för ökad omställningsförmåga.

Fler rapporter

2021-06-01

Sveriges kommuners digitaliseringsstrategier

2021-05-26

Statusrapport 2021

2021-04-25

Hur kan vi samarbeta?

2021-04-25

När effektivitet hindrar innovation

Nyheter

2021-09-13

En våg av nya medlemmar!

2021-09-09

Vi välkomnar Kustbevakningen!

2021-09-08

Ny guide till DiMiOS

2021-09-02

Vi presenterar Sandlådan!

2021-07-14

Välkomna Region Uppsala

Digital Mognad i Sverige

DiMiOS har använts av en uppsjö olika organisationer inom offentlig sektor.

DiMiOS

Bredband är inte digitalisering.

Aktuell genomsnittlig digital mognad

Offentlig sektor

48%

Myndighet

46%

Kommun

48%

Region

45%

Övriga

59%

En kort introduktion till DiMiOS

Statusrapport Digital mognad 2021