Digital Förvaltning

I årets statusrapport kan vi se ett brott i trenden och en svag ökning av digital mognad i offentlig sektor. Rapporten bygger på analys av 2022 års data från DiMiOS. Nytt för i år är utökad, mer avancerad statistisk analys av mönster kring bland annat kunskapsgap och inom-sektoriella skillnader.

Fler rapporter

2023-06-01

Statusrapport 2023

2023-02-24

Öppen källkod och Open ePlatform

2023-02-23

Samverkan kring välfärdsteknik

2023-02-06

Seminarium: Kollektiv digitalisering

2023-01-04

Seminarium: Styrningsarvet

Nyheter

2023-03-08

Riktad satsning Äldreomsorgen

2022-09-23

Välkommen Region Skåne!

2022-09-05

Vi välkomnar Region Kalmar Län!

2022-07-04

Vi välkomnar Region Jämtland Härjedalen

2022-06-30

En våg av nya medlemmar!

Digital Mognad i Sverige

DiMiOS har använts av en uppsjö olika organisationer inom offentlig sektor.

DiMiOS

Bredband är inte digitalisering.

Aktuell genomsnittlig digital mognad

Offentlig sektor

51%

Myndighet

48%

Kommun

51%

Region

50%

Övriga

59%

En kort introduktion till DiMiOS

Statusrapport Digital mognad 2022