Kommunala digitaliseringsstrategiers utveckling

I rapporten beskrivs hur svenska kommuners digitaliseringsstrategier har utvecklats mellan 2021 och 2022. Vi ser ett tilltagande fokus på extern innovation, särskilt inom mindre kommuner med ekonomiskt underskott. Vi ser dock fortfarande att 1,7 miljoner svenskar lever i kommuner där de riskerar att hamna på efterkälken när det gäller tillgång till jämlik digital välfärd.

Fler rapporter

2022-09-16

Forskarskolans inriktning

2022-09-15

Digital frikoppling och portföljbalans

2022-09-08

Hur kan vi integrera styrningen av digitalisering?

2022-08-25

Hur definieras digitalisering?

Nyheter

2022-09-23

Välkommen Region Skåne!

2022-09-05

Vi välkomnar Region Kalmar Län!

2022-07-04

Vi välkomnar Region Jämtland Härjedalen

2022-06-30

En våg av nya medlemmar!

2022-06-01

Besök från Palestinas regering

Digital Mognad i Sverige

DiMiOS har använts av en uppsjö olika organisationer inom offentlig sektor.

DiMiOS

Bredband är inte digitalisering.

Aktuell genomsnittlig digital mognad

Offentlig sektor

51%

Myndighet

48%

Kommun

51%

Region

50%

Övriga

59%

En kort introduktion till DiMiOS

Statusrapport Digital mognad 2022