Ökad krismedvetenhet i regionerna

Regionerna står inför en kraftig ökning av efterfrågan på vård och en krympande tillgång på kompetens. Behovet av effektivisering är enormt, men samtidigt saknas krismedvetenheten i linjen. Genom en studie av hur man kan använda nyckeltal kring kvalitet, personal och ekonomi för att simulera tex framtida sjuktal, personalomsättning och vakanser bland personal på avdelningar kom projektet fram till att 1) detta skulle skapa en krismedvetenhet som i sin tur skulle kunna driva effektivisering och 2) simuleringen är tekniskt möjlig. Rapporten innehåller ett färdigt förslag på visualisering och simulering för stärkt krismedvetenhet.

Fler rapporter

2021-01-13

Den stora vågen av digital kompetens

2020-10-22

Kommunens digitala arv

2020-10-11

Nyckeltal och dess omsättningshastighet

2020-10-07

Innovation och offentlig digitalisering

Nyheter

2021-01-14

Välkommen Tranemo!

2021-01-12

Vi välkomnar Falkenberg!

2021-01-08

Välkommen Jordbruksverket!

2021-01-04

Välkommen Trelleborg!

2020-12-22

Välkommen Domstolsverket!

Digital Mognad i Sverige

DiMiOS har använts av en uppsjö olika organisationer inom offentlig sektor.

DiMiOS

Bredband är inte digitalisering.

Aktuell genomsnittlig digital mognad

Offentlig sektor

47%

Myndighet

33%

Kommun

48%

Region

47%

Övriga

59%

En kort introduktion till DiMiOS

Statusrapport Digital mognad 2020